37. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 16. oktobra 2018 ob 18.00 uri

Datum: 12.10.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-99
Nova Gorica, 12. oktobra 2018


V A B I L O


Sklicujem 37. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 16. oktobra 2018 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 36. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport z dne  18. 9. 2018
2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v MONG (druga obravnava)
3. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019
4. Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
 Tatjana Krapše
 PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam