37. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 18. septembra 2018 ob 18.00 uri

Datum: 14.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-95
Nova Gorica, 14. septembra 2018


V A B I L O


Sklicujem 37. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 18. septembra 2018 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 36. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport z dne  24. 7. 2018
2.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2019
3.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)
4.    Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
                                             Tatjana Krapše
                                             PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam