34. seja odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v ponedeljek, 17. septembra 2018 ob 16.30 uri

Datum: 14.09.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za socialno varstvo
in zdravstvo

 

Številka: 900-29/2014-88
Nova Gorica, 14. septembra 2018


V A B I L O

Sklicujem 34. sejo odbora za zdravstvo in socialno varstvo, ki bo v


PONEDELJEK, 17. septembra 2018 ob 16.30 uri
v zeleni  dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:


1.    Potrditev zapisnika 33. seje odbora za socialno varstvo in zdravstvo, ki je bila 23. 9. 2018
2.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica (druga obravnava)
3.    Dodelitev izredne socialne pomoči Zrinki Ocelić,Čepovan24
4.    Razno.   

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                mag. Lara Beseničar Pregelj
                                           PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani komisije
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam