18. seja komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v torek, 4. septembra 2018 ob 15.00 uri

Datum: 30.08.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za nagrade, priznanja
in odlikovanja

 

Številka: 900-18/2015-36
Nova Gorica, 30. avgusta 2018

 

V A B I L O


Sklicujem 18. sejo komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja, ki bo v

 

TOREK, 4. septembra 2018, ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 17. seje komisije z dne 18. 6. 2018
2. Določitev višine denarne nagrade za leto 2018
3. Razno.

 


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


Karmen Saksida
PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
• župan
• člani komisije


< Nazaj na seznam