39. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 25. julija 2018 ob 16.00 uri

Datum: 20.07.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-83
Nova Gorica, 20. julija 2018


V A B I L O


Sklicujem 39. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 25. julija 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 38. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 20. 6. 2018
2. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2017 javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica
3. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2018
4. Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 Tomaž Jug
 PREDSEDNIK


VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam