41. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Datum: 12.10.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

 

 

Številka: 900-16/2014-96
Nova Gorica, 6. oktobra 2017

 

 

V A B I L O

 

Sklicujem 41. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v

 

 

SREDO, 12. oktobra 2017 ob 15.00 uri

v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

 

Predlagan dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika 40. seje komisije, ki je bila 13. 9. 2017
  2. Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
  3. Podaja mnenja v postopku imenovanja direktorja Doma upokojencev Gradišče
  4. Razno.

 

 

Gradivo za točko 2 boste prejeli naknadno.

 

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 

 

                                                                                                          Aleš Markočič                                                                                                                     PREDSEDNIK

 

 

 

 

 

VABLJENI:

  • člani komisije
  • župan


< Nazaj na seznam