40. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo, 13. septembra 2017 ob 17.00 uri

Datum: 12.09.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-16/2014-94
Nova Gorica, 8 septembra 2017


V A B I L O

Sklicujem 40. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


SREDO, 13. septembra 2017 ob 17.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 39. seje komisije, ki je bila 26. 7. 2017
2.    Imenovanje predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ Frana Erjavec Nova Gorica
3.    Imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica
4.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Aleš Markočič
PREDSEDNIK

 

 

VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam