2. seja komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij, ki bo v četrtek, 7. septembra 2017 ob 15.30 uri

Datum: 05.09.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za poimenovanje ulic,
naselij in javnih institucij

 

Številka: 900-20/2016 -7
Nova Gorica, 4. septembra 2017

 


V A B I L O

Sklicujem 2. sejo komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij, ki bo v


ČETRTEK, 7. septembra 2017 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 1. seje komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij z dne 9. 6. 2017
2.    Priprava predloga za poimenovanje ploščadi za stavbo Mestne občine Nova Gorica po Silvanu Furlanu
3.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 


Damjana Pavlica
PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam