Predlogi kandidatur za imenovanje 1) odborov in komisij mestnega sveta, 2) nadzornega odbora, 3) nadomestnega člana nadzornega odbora Stanovanjskega sklada MONG, 4) predstavnika MONG v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska, 5) nadomestnega predsta

Datum: 04.01.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Mandatna vprašanja - volitve - imenovanja

Predlogi kandidatur za imenovanje 1) odborov in komisij mestnega sveta, 2) nadzornega odbora, 3) nadomestnega člana nadzornega odbora Stanovanjskega sklada MONG, 4) predstavnika MONG v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska, 5) nadomestnega predstavnika MONG v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, 6) predstavnika MONG v svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica, 7) nadomestnega predstavnika MONG v svet zavoda Šolski center Nova Gorica in 8) nadomestnega predstavnika MONG v svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica


< Nazaj na seznam