Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
18.05.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Ljudska univerza Nova Gorica in nadomestnega člana sveta zavoda Mladinski center Nova Gorica
26.03.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet Javnega zavoda za šport Nova Gorica
27.01.2010Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica
24.12.2009Predlogi kandidatur za imenovanje članov Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
26.11.2009Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana v Komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
06.11.2009Predlogi kandidatur za imenovanje po enega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica in v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica
08.10.2009Predlogi kandidatur za imenovanje enega predstavnika MONG v Svet zavoda Srednja ekonomska in trgovska šola Nova Gorica ter enega predstavnika MONG v Svet zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica
21.08.2009Predlogi kandidatur za imenovanje treh predstavnikov MONG v Svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter treh članov v Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
17.08.2009Predlogi kandidatur za imenovanje treh predstavnikov MONG v Svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
27.07.2009Predlogi kandidatur za imenovanje nadomestnega člana odbora za gospodarstvo
<< 1. . . . .67891011121314 >>