Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
12.02.2016Predlogi kandidatur za imenovanje strokovne komisije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica
24.04.2015Predlogi kandidatur (1) za imenovanje dodatnega predstavnika MONG v sveta zavoda Goriška lekarna Nova Gorica in (2) za imenovanje Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica
19.03.2015Predlogi kandidatur (1) za imenovanje Komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij, (2) za imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica, (3) za imenovanje nadomestnega člana v svet zavoda OŠ M. Štrukelj
17.11.2014Predlogi kandidatur za imenovanje odborov in komisij mestnega sveta
25.08.2014Predlogi kandidatur za Svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica
05.05.2014Predlogi kandidatur za Svet zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica
27.01.2014Predlogi kandidatur za (1) Svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica, (2) Svet zavoda OŠ Branik
03.01.2014Predlogi kandidatur za (1) Svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica, (2) Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG
11.11.2013Predlogi kandidatur za (1) Svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, (2) Svet zavoda OŠ Čepovan, (3) Svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica, (4) Nadzorni svet Stanovanjskega sklada MONG
09.10.2013Predlogi kandidatur za (1) Odbor za prostor, (2) Odbor za socialne varstvo in zdravstvo in (3) Svet zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
<< 12345678910. . . . . 14 >>