Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

DatumNaslov
19.03.2019Predlogi kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze v Novi Gorici
18.03.2019Predlogi kandidatur za Občinsko volilno komisijo Mestne občine Nova Gorica
07.02.2019Predlogi kandidatur za imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške
30.01.2019Predlogi kandidatur za delovna telesa mestnega sveta (komisija za mednarodne odnose, komisija za peticije in enake možnosti ter komisija za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij)
22.01.2019Predlogi kandidatur za (1) imenovanje članov Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in (2) imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala energetika Nova Gorica d.o.o.
04.01.2019Predlogi kandidatur za imenovanje 1) odborov in komisij mestnega sveta, 2) nadzornega odbora, 3) nadomestnega člana nadzornega odbora Stanovanjskega sklada MONG, 4) predstavnika MONG v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska, 5) nadomestnega predsta
28.09.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet Zavoda za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
28.08.2018Predlogi kandidatur za imenovanje treh predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
20.03.2018Predlogi kandidatur za imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica ter imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
27.11.2017Predlogi kandidatur za imenovanje Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
<< 123456789. . . . . 14 >>