22. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. oktobra 2008, ob 14. uri.

Datum: 16.10.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 15. oktober 2008

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 23. oktobra 2008, ob 14. uri

v hotelu Perla – dvorana Pinta (I. nadstropje).

Predlog dnevnega reda:

1. Strategija razvoja družbe HIT, d.d. Nova Gorica

Predstavitev trenutnega stanja v HIT, d. d., in položaja celotne igralniške

panoge

Predstavitev osnovnih elementov strategije družbe HIT v letih 2008-2012

Predstavitev projekta ureditve (investicije) centra Nova Gorica in morebitne

investicije v Vrtojbi (nekdanji Cimos);

Deklaracija o razvoju igralništva v Sloveniji.Gradivo za sejo mestnega sveta – dopis predsednika uprave HIT d.d.

Strategija razvoja družbe in skupine HIT v obdobju 2008-2012

Deklaracija o razvoju igralništva v Sloveniji

Sklep o seznanitvi s strategijo in podpori deklaraciji ter obrazložitev

Mirko Brulc

ŽUPAN
< Nazaj na seznam