Nadaljevanje 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. julija 2008, ob 15. uri

Datum: 14.07.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 11. julij 2008

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 17. julija 2008, ob 15. uri, v veliki dvorani MONG.NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:8.A Predlog odloka o začetku priprave OPPN Kuntava8.B Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Soške vile8.C Predlog sklepa o nakupu solastniškega deleža v restavraciji Marco Polo

Predlog dopolnitve letnega programa prodaje premoženja

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje premoženja9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2008. GradivaMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam