3. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. 10. 2007, ob 14. uri

Datum: 16.10.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Datum: 12. oktober 2007

V A B I L O

Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 3. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 18. oktobra 2007, ob 14. uri,

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica
.Predlog dnevnega reda:1. Volitve predstavnikov MONG v volilnem telesu 12. volilne enote za volitve člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov2. Volitve predstavnika MONG za določitev kandidature za člana državnega sveta v 12. volilni enoti.

Seznam prispelih predlogov bo predstavljen na sami seji.

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam