10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14. uri - 2. DEL

Datum: 20.09.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

(nadaljevanje "10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. septembra 2007, ob 14. uri - 1. DEL")25. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/6 k.o. Banjšice

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 2519/6 k.o. Banjšice

10. seja - točka 25

10. seja - točka 25_126. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 1061/3 k.o. Trnovo

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1061/3 k.o. Trnovo in se zamenja s parc. št. 1291 k.o. Trnovo

10. seja - točka 26

10. seja - točka 26_127. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 325/1 k.o. Nova Gorica

10. seja - točka 27

10. seja - točka 27_128. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 370/1, 370/2, 370/5 in 376/1 k.o. Solkan

10. seja - točka 28

10. seja - točka 28_129. Predlog sklepa v zvezi z odkupom zemljišč za potrebe sanacije plazu na obvoznici Kromberk Solkan.

10. seja - točka 29

10. seja - točka 29_1

10. seja - točka 29_2

10. seja - točka 29_3

10. seja - točka 29_4

10. seja - točka 29_5

10. seja - točka 29_6

10. seja - točka 29_7

10. seja - točka 29_8

Cenitev k točki 22 dnevnega reda bodo svetniki Mestne občine Nova Gorica prejeli naknadno, kakor tudi točki 21. in 23.

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam