Nadaljevanje 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 12. julija 2007, ob 14. uri

Datum: 02.07.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 4. julij 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem NADALJEVANJE 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 12. julija 2007, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:

17. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3787/4 k.o. Ozeljan18. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 782/3 k.o. Šempas19. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3265/2 k.o. Šempas20. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 5292 k.o. Osek

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 5292 k.o. Osek21. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 21/9 in 21/11 k.o. Nova Gorica.

(gradiva - priponke k posameznim točkam so objavljena v vabilu za sejo 14.6.2007 - povezava ) Mirko Brulc, l. r.

ŽUPAN


< Nazaj na seznam