8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 21. junija 2007, ob 14. uri

Datum: 14.06.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 13. junij 2007V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 21. junija 2007, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:1. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

8. seja - točka 1

8. seja - točka 1_12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov3. Poročilo o izvršenih sklepih 7. seje mestnega sveta, ki je bila 29. maja 2007 in nadaljevanja 7. seje, ki je bila 7. junija 2007

8. seja - točka 34. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

8. seja - točka 4

8. seja - točka 4_1

8. seja - točka 4_2

8. seja - točka 4_35. Predlog sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 20076. Predlog sklepa v zvezi z ustanovitvijo regij8. seja - točka 6

8. seja - točka 6_1

8. seja - točka 6_2

8. seja - točka 6_3

8. seja - točka 6_4

8. seja - točka 6_5

8. seja - točka 6_6

8. seja - točka 6_7

8. seja - točka 6_8

8. seja - točka 6_9

8. seja - točka 6_107. Predlog odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (prva obravnava)

8. seja - točka 78. Predlog odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (prva obravnava)

8. seja - točka 89. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Vrtec Nova Gorica (prva obravnava)

8. seja - točka 9

8. seja - točka 9_110. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju MONG

8. seja - točka 10

8. seja - točka 10_111. Predlog sklepa o soglasju k povečani delovni uspešnost v Goriški lekarni Nova Gorica

8. seja - točka 11

8. seja - točka 11_112. Predlog pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v MONG v uporabo

8. seja - točka 1213. Predlog sklepa o potrditvi koncesijske pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske javne službe mestnega prometa

8. seja - točka 13

8. seja - točka 13_1

8. seja - točka 13_2

8. seja - točka 13_3

8. seja - točka 13_414. Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v MONG

8. seja - točka 1415. Razprava o svetniškem vprašanju svetnika Mirana Müllnerja

8. seja - točka 1516. Predlog sklepa o seznanitvi z odgovorom MONG Ustavnemu sodišču RS

8. seja - točka 16

8. seja - točka 16_1

8. seja - točka 16_2

8. seja - točka 16_3

8. seja - točka 16_4

8. seja - točka 16_517. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3787/4 k.o. Ozeljan

8. seja - točka 17

8. seja - točka 17_1

8. seja - točka 17_218. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 782/3 k.o. Šempas

8. seja - točka 18

8. seja - točka 18_1

8. seja - točka 18_219. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 3265/2 k.o. Šempas

8. seja - točka 19

8. seja - točka 19_1

8. seja - točka 19_220. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 5292 k.o. Osek

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 5292 k.o. Osek

8. seja - točka 20

8. seja - točka 20_1

8. seja - točka 20_221. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 21/9 in 21/11 k.o. Nova Gorica.

8. seja - točka 21

8. seja - točka 21_1Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam