Nadaljevanje 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 7. junija 2007, ob 14. uri.

Datum: 31.05.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 1. junij 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 7. junija 2007, ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:11. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici (prva obravnava)12. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina13. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (spremembe) Kulturni center v Novi Gorici14. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici15. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)17. Predlog sklepa o potrditvi poslovnega poročila o delu javnega podjetja KENOG18. Predlog sklepa o potrditvi poslovnega poročila o delu javnega podjetja Mestne storitve19. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 319, 320/4 in 318/2 k.o. Rožna Dolina20. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stavbnega premoženja parc. št. 1380/4 in 1380/3 k.o. Solkan21. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2029 in 2023 k.o. Prvačina.Mirko Brulc, l. r.

ŽUPAN(gradiva - priponke k posameznim točkam so objavljena v vabilu za sejo 29.5.2007 povezava )


< Nazaj na seznam