7. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 29. maja 2007

Datum: 21.05.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 21. maj 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v TOREK, 29. maja 2007, po končani slovesnosti ob zaključku mandata župana Občine Gorica (Italija) g. Vittoria Brancatija v veliki dvorani MONG. Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 29. marca 2007

Potrditev zapisnika nadaljevanja 5. seje mestnega sveta, ki je bila 19. aprila 2007

Potrditev zapisnika 6. seje mestnega sveta, ki je bila 19. aprila 20072. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikovOdgovori na pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikovOdgovori na pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikovOdgovori na pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 5. seje mestnega sveta z dne 19. april 2007 in 6. seje z dne 19. april 2007Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 5. seje MS, ki je bila 19. aprila 2007 in 6. seje MS, ki je bila 19. aprila 20075. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanjaImenovanje ravnateljice Glasbene šole Nova GoricaImenovanje direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom - zobozdravstveno varstvo Nova GoricaImenovanje direktorja Javnega zavoda za šport Nova GoricaImenovanje direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica

6. Predlog sklepa o potrditvi poročila o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONGSklep o potrditvi poročila o delovanju zavodov na področju višjega in visokega šolstva na območju MONG7. Predlog sklepa o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu v MONGSklep o soglasju k cenam storitve pomoč družini na domu v MONGVloga CSD za uskladitev cen storitve pomoč na domuCene pomoči na domu 20078. Predlog sklepa o soglasju Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za nakup osnovnih sredstevSklep o soglasju Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za nakup osnovnih sredstev9. Predlog odloka o poimenovanju novo nastalega trga pred železniško postajo v Novi Gorici (prva obravnava)Odlok o poimenovanju novo nastalega trga pred železniško postajo v Novi Gorici (prva obravnava)10. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče (prva obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče (prva obravnava)11. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici (prva obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob sodišču v Novi Gorici (prva obravnava)12. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona PrvačinaSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Prvačina13. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (spremembe) Kulturni center v Novi GoriciSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (spremembe) Kulturni center v Novi Gorici14. Predlog sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi GoriciSklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici15. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)16. Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v MONGPravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v MONG17. Predlog sklepa o potrditvi poslovnega poročila o delu javnega podjetja KENOGSklep o potrditvi poslovnega poročila o delu javnega podjetja KENOGKENOG - Letno poročilo za leto 2006KENOG - zapisnik 9. seje nadzornega sveta18. Predlog sklepa o potrditvi poslovnega poročila o delu javnega podjetja Mestne storitveSklep o potrditvi poslovnega poročila o delu javnega podjetja Mestne storitveObrazložitev sklepaMestne storitve - poslovno poročilo19. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 319, 320/4 in 318/2 k.o. Rožna DolinaSklep o nakupu zemljišč parc. št. 319, 320/4 in 318/2 k.o. Rožna DolinaCenitev parcelešt. 318/2 k.o. Rožna dolinaCenitev parcele št. 319 k.o. Rožna dolinaCenitev parcele št. 320/4 k.o. Rožna dolinaNačrt parcele20. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stavbnega premoženja parc. št. 1380/4 in 1380/3 k.o. Solkan.Sklep o potrditvi posameznega programa prodaje stavbnega premoženja parc. št. 1380/4 in 1380/3 k.o. SolkanNačrt parceleMirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam