Nadaljevanje 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 19. aprila 2007 ob 14. uri

Datum: 12.04.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka:900-2/2006

Nova Gorica,11. april 2007V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem nadaljevanje 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 19. aprila 2007 ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.

NADALJEVANJE SEJE PO ŽE SPREJETEM DNEVNEM REDU:
 • 17. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov MONG
 • 5_seja_tocka17

  5_seja_tocka17_1
 • 18. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG
 • 5_seja_tocka18

  5_seja_tocka18_1
 • 19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 5265 k.o. Šempas

  Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 5265 k.o. Šempas
 • 5_seja_tocka19

  5_seja_tocka19_1
 • 20. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 437/1, 437/2 in 437/3 k.o. Banjšice.
 • 5_seja_tocka20

  5_seja_tocka20_1  Mirko Brulc

  ŽUPAN


  < Nazaj na seznam