5. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 29. marca ob 14. uri

Datum: 22.03.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVETŠtevilka: 900-2/2006

Nova Gorica, 21. marec 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 29. marca 2007 ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG
. Predlog dnevnega reda:
 • 1. Predlog sklepa I. o delitveni bilanci med MONG in Občino Renče-Vogrsko
 • 2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
 • 5.seja_tocka2
 • 3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov
 • 4. Potrditev zapisnika 3. seje mestnega sveta, ki je bila 1. februarja 2007
 • 5. Poročilo o izvršenih sklepih 4. seje mestnega sveta z dne 1. marca 2007 in nadaljevanja 4. seje z dne 6. marca 2007
 • 5.seja_tocka5
 • 6. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 • 7. Predlog sklepa o začasnem financiranju proračuna MONG in Občine Renče-Vogrsko v obdobju januar – junij 2007
 • 5.seja_tocka7
 • 8. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2006 (hitri postopek)
 • 5.seja_tocka8

  5.seja_tocka8_1

  5.seja_tocka8_2

  5.seja_tocka8_3

  5.seja_tocka8_4
 • 9. Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2007 (druga obravnava)

  Predlog odloka o proračunu MONG za leto 2008 (druga obravnava)
 • 5.seja_tocka9

  5.seja_tocka9_1

  5.seja_tocka9_2

  5.seja_tocka9_3

  5.seja_tocka9_4

  5.seja_tocka9_5d

  5.seja_tocka9_6d

  5.seja_tocka9_7d

  5.seja_tocka9_8d

  5.seja_tocka9_9d  5.seja_tocka9_08

  5.seja_tocka9_6

  5.seja_tocka9_7

  5.seja_tocka9_08_3
 • 10. Predlog odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG (druga obravnava)
 • 5.seja_tocka10
 • 11. Predlog sklepa o pooblastitvi turistične zveze TIC Nova Gorica za opravljanje informacijsko turistične dejavnosti na območju MONG
 • 5.seja_tocka11
 • 12. Predlog programske zasnove za LN za kompleks igralnice in hotela Park
 • 5.seja_tocka12

  5.seja_tocka12_1
 • 13. Predlog programa priprave za občinski LN za kompleks igralnice in hotela Park
 • 5.seja_tocka13
 • 14. Predlog sklepa o podpori projektu za izgradnjo Aeronavtičnega muzeja Zahodno -evropske unije
 • 5.seja_tocka14
 • 15. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MONG
 • 5.seja_tocka15
 • 16. Predlog letnega programa športa v MONG za leto 2007
 • 5.seja_tocka16
 • 17. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov MONG
 • 5.seja_tocka17

  5.seja_tocka18_2
 • 18. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG
 • 5.seja_tocka18

  5.seja_tocka18_1
 • 19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 5265 k.o. Šempas

  Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 5265 k.o. Šempas
 • 5.seja_tocka19

  5.seja_tocka19_1
 • 20. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 437/1, 437/2 in 437/3 k.o. Banjšice.
 • 5.seja_tocka20

  5.seja_tocka20_1

  Mirko Brulc

  ŽUPAN


  < Nazaj na seznam