3. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 1. februarja 2006 ob 14. uri

Datum: 25.01.2007
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 24. januar 2007V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 1. februarja 2007 ob 14.00 uri

v veliki dvorani MONG.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 2. seje mestnega sveta, ki je bila 20. decembra 20062. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov3. seja - točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih seje mestnega sveta z dne 20. december 20063. seja - točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja3. seja - točka 5

3. seja - točka 5_1

3. seja - točka 5_2

3. seja - točka 5_3

3. seja - točka 5_4

3. seja - točka 5_5

3. seja - točka 5_6

3. seja - točka 5_7

3. seja - točka 5_8

3. seja - točka 5_9

3. seja - točka 5_10

3. seja - točka 5_113. seja - točka 5_12

3. seja - točka 5_136. Predlog sklepa o sprejemu programa dela MS MONG za koledarsko leto 20073. seja - točka 67. Predlog sklepa v zvezi z Grgarskimi gmajnami3. seja - točka 78. Predlog odloka o občinskem LN Kulturni center v Novi Gorici (prva obravnava)3. seja - točka 8

3. seja - točka 8_1

3. seja - točka 8_2

3. seja - točka 8_39. Predlog odloka o občinskih taksah (prva obravnava)3. seja - točka 910. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave za občinski LN Lavričeva – podaljšek (druga obravnava)3. seja - točka 10

3. seja - točka 10_111. Predlog odloka o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa (druga obravnava)3. seja - točka 11

3. seja - točka 11_112. Predlog sklepa za poravnavo v gospodarskem sporu med MONG proti Tovarni pohištva Čepovan -v stečaju in Zavarovalnica Triglav3. seja - točka 1213. Predlog sklepa o podaji soglasja k spremembi in dopolnitvi statuta JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica3. seja - točka 1314. Predlog pravilnika o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij3. seja - točka 14Mirko Brulc, l. r. ŽUPAN


< Nazaj na seznam