Računalništvo društvo Nova Gorica s programi za nadarjene in vedoželjne mlade

Računalniško društvo Nova Gorica vabi v svoje vrste nove člane. Njihovo poslanstvo je razvijanje računalnskega mišljenja in logičnega sklepanja pri nadarjenih in vedoželjnih otrocih. Skozi igro otroci spoznavajo napredne strukture programiranja in se učijo logičnega mišljenja.

Društvo se povezuje z osnovnimi in srednjimi šolami ter z ostalimi izobraževalnimi ustanovami. Prireja interesne dejavnosti, tehniške dneve in demonstracije na področju elektrotehnike, računalništva in robotike. Poleg tega tudi organizira dogodke, se udeležuje drugih dogodkov in izvaja promocijo za partnerje.

Z aktivnimi člani pripravijo posebne programe za najmlajše člane, ki so zasnovani individualno za vsakega člana posebej, tako da dosežejo željene rezultate hitro, efektivno in profesionalno. K sodelovanju povabijo tudi starše, s katerimise pogovorijo o interesih in prednostih njihovega otroka. Veliko pozornosti namenijo tudi vzgajanju, saj je to ključni faktor, da sploh pride do profesionalnega izobraževanja. 

Osnovnošolce tako pripravijo, da se že po končani osnovni šoli lahko vključujejo v podjetja in jim po dokončani 9-letki omogočimo poletno delo. Nekateri učenci, ki izkažejo nadpovprečne sposobnosti logičnega mišljenja, so potem tako tudi potencialni kandidati za kadrovsko štipendijo. 

Zavedamo se, da so otroci naša prihodnost in da bodo nekoč oni prevzeli odgovornosti, zato z njimi delamo profesionalno in jim nudimo vse, kar potrebujejo za razvoj svojih potencialov. 

 

Racunalnisko drustvo Nova Gorica - predstavitev.pdf