Novinarska konferenca o načrtovanih aktivnostih v Cankarjevi soseski v Novi Gorici

Datum: 05.06.2018

Kraj: Nova Gorica

Lokacija: pred stanovanjskim blokom Cankarjeva ulica 20

V torek, 5. junija 2018, ob 11.30 v parku ob bloku Cankarjeva ulica 20 (v bližini studia Radia Koper v Novi Gorici) bo novinarska konferenca o načrtovanih aktivnostih prenove Cankarjeve soseske v Novi Gorici. Mestna občina Nova Gorica namreč načrtuje prenovo večjega dela javnih prostorov v Cankarjevi soseski. Prostori med stanovanjskimi bloki so skupen urbani življenjski prostor. Posodobili jih bomo in prilagodili novim potrebam tako stanovalcev kot obiskovalcev. Želimo, da so to spremembe na bolje za vse, ki tu živijo in delajo. Veliko dela je že opravljenega, veliko nas še čaka. Zavedamo se, da lahko najboljše rešitve oblikujemo skupaj, zato pripravljamo tudi javni posvet in srečanja stanovalcev posameznih urbanih vasi (delov Cankarjeve soseske). 

Na novinarski konferenci bomo tako napovedali tudi javni posvet o prenovi Cankarjevega naselja, ki bo v sredo, 6. junija 2018, ob 18. uri v veliki dvorani novogoriške mestne hiše. Osrednji namen posveta je, da prebivalce Cankarjeve soseske in ostalo javnost seznanimo s projektom prenove javnega prostora na območju Cankarjeve soseske, z dosedanjim delom na projektu ter predvidenimi aktivnostmi informiranja in vključevanja javnosti v proces načrtovanja. Želimo si, da si, da so prebivalci Cankarjeve soseske z namerami mestne občine seznanjeni in da s svojimi mnenji in predlogi prispevajo k še večji kakovosti rešitev.

Na novinarski konferenci bodo sodelovali: 
Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica, 
Aleksandra Torbica, vodja Oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo mestne občine, 
Andreja Trojar Lapanja, vodja Projektne pisarne mestne občine, 
Simon Kerševan, predstavnik projektantov, Materia d.o.o. 
Milena Škrl Marega, Center za vodenje participativnih procesov. 

(V primeru slabega vremena bo novinarska konferenca v Zeleni dvorani novogoriške mestne hiše.)