Podrobnejše informacije

I. Območje in področje izvajanja predlaganega projektaII. Razlogi za podajo projektnega predloga

(Število znakov, ki je še na voljo: 1500)

III. Predvideni cilji in učinki projektnega predloga

(Število znakov, ki je še na voljo: 1500)

IV. Čas in kraj izvedbe, osnutek programa, potek

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
Od:
Do:

Dodatni opis:

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

V. Viri za izvedbo projektnega predloga

1) AVTORJI, SODELAVCI IN ORGANIZATORJI:

Avtor(ji) in vloga v projektu (osebe ali organizacije)
Zap. št.Ime in priimekVloga v projektu
1.
 
Drugi sodelavci in vloga v projektu
Zap. št.Ime in priimekVloga v projektu
1.
 

Organizator, koordinator oziroma prijavitelj (osebe ali organizacije)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

2) PRIHODKI IN ODHODKI:


Višina sredstev iz EPK 
Sredstva sponzorjev, donatorjev 
Sredstva koproducentov/soorganizatorjev 
Sredstva prijavitelja – lastna sredstva 
Ostali viri in prihodki (navedi v utemeljitvi) 
Prihodki skupaj0,00 100%
Kratka utemeljitev
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

Avtorski honorarji 
Stroški materiala 
Stroški storitev 
Ostali stroški (navedi v utemeljitvi ) 
Odhodki skupaj0,00 100%
Kratka utemeljitev
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

3) PROSTORSKE IN MATERIALNE TER DRUGE POTREBE:

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

VI. Dostopnost in vključevanje javnosti

(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)
(Število znakov, ki je še na voljo: 500)

VII. Podatki o predlagatelju

(Število znakov, ki je še na voljo: 1500)

da se moji osebni podatki iz pričujočega obrazca uporabijo izključno za potrebe sooblikovanja vsebine kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, in sicer za morebitno sodelovanje v programu oziroma aktivnosti, obveščanje in izvajanje anket.


da bom v primeru, da bo moj predlog vključen v predlog kandidature za EPK 2025 s pravnim poslom ter skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015, 63/2016 – ZKUASP) na Mestno občino Nova Gorica prenesel vse materialne avtorske pravice.
Seznanjen sem in se strinjam, da Mestna občina Nova Gorica moj predlog združuje, sestavlja, ločuje, razdeljuje, ipd. z drugimi vsebinami, skladno s potrebami priprave kandidature za EPK 2025.