Velika priložnost za Novo Gorico

 

Leta 2025 bo eno od slovenskih mest dobilo naziv Evropska prestolnica kulture. Ta prestižni naslov bo do takrat prejelo že okoli 70 evropskih mest. Kaj naziv Evropska prestolnica kulture (EPK) prinaša in zakaj smo se začeli v Novi Gorici pripravljati na kandidaturo za ta bleščeči naziv in izziv?

Mesto na stiku treh evropskih kultur – slovanske, italijanske in germanske –  je skupaj z Gorico dedič starih aristokracij, z novim delom pa živa zgodovina  povojne Evrope. Širše območje EPK je preživelo dvanajst ofenziv krvave prve svetovne vojne in bilo prerezano z železno zaveso po drugi. Novo nastalo mesto v povezavi z Gorico, starodavnim središčem goriške pokrajine, mesti vojn in prijateljstva, mesti zgodovine, sodobni, univerzitetni mesti, ki sodelujeta, sodihata in soživita, kljub njuni mešanici kultur ali prav zaradi njih, sta gotovo nenavadno, zanimivo in evropskega duha polno območje, primerno za Evropsko prestolnico kulture.

Naziv Evropska prestolnica kulture je priložnost, da se vsi ti dejavniki povežejo in postanejo zanimivi za evropsko javnost, ki išče tradicijo in sodobnost, izvirnost in prepoznavnost. Prvi in poglavitni cilj EPK pa je predvsem izboljšana kakovost življenja prebivalcev mesta in njegove širše okolice. Je enkratna priložnost, da se vse potenciale obmejnih mest in področij preko kulturnega angažmaja celostno poveže v kulturno, turistično, gospodarsko, izobraževalno in infrastrukturno enoto, ki bo povečala gospodarski razvoj in investicije ter na ta način pritegnila tako množice kulturnih turistov kot omogočila zdajšnjim in novim prebivalcem kvalitetnejše bivanje.

Evropska prestolnica kulture (EPK) je naziv, ki ga za dobo enega koledarskega leta nosita dve (občasno tri) mesti v Evropski uniji (EU), ki sodelujejo v programu Evropska prestolnica kulture.

Akcijo Evropska prestolnica kulture je na pobudo tedanje grške ministrice za kulturo Meline Mercouri sprejel Svet Evropske unije 13. junija 1985. Namen ideje določitve letne prestolnice kulture je zbližati evropske države in narode s poudarjanjem bogastva in raznolikosti evropskih kultur ter ozaveščanjem o skupni zgodovini in vrednotah.

Naziv EPK velja za najbolj razpoznavno „blagovno znamko“ EU in je tudi najbolj cenjen med mesti, ki se zanj potegujejo v predvidenih državah, izbrane so že do leta 2033. Doslej ga ima več kot 50 evropskih mest, ki so povezana tudi v mrežo EPK in na različne načine sodelujejo med seboj. Poleg enoletne prestolnice evropske kulture prinaša tudi številne trajnostne učinke.

Odločitev, kako se lotiti načrtovanja, priprave, izvedbe in nadaljnjih korakov uresničitve tega kompleksnega projekta, je prepuščena mestu, ki se odloči za kandidaturo in jo zastavi skladno s svojimi strateškimi usmeritvami, razvojnimi programi in referenčnimi cilji ter soglasno s pobudami, hotenji, željami meščank in meščanov, upoštevaje interese drugih skupnosti in prebivalstva na območju, ki ga zajema in želi privabiti in vključiti v dejavnosti, da bi skupno udejanjili raznotere ambicije v smeri vzdržnega in celovitega teritorialnega razvoja regije.

Obe Gorici združeni v GO! 2025

08.05.2018
Veliko podporo številne publike je bilo včeraj zvečer moč začutiti na javni razpravi o kandidaturi Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025 ter obenem veliko zavezo tako lokalne skupnosti kot delovne skupine, ki pripravlja kandidaturo, da projekt izpelje.

Nova Gorica 2025 Evropska prestolnica kulture - predstavitev in javna razprava

07.05.2018
Mestna občina Nova Gorica v sodelovanju s Kulturnim domom Nova Gorica in Primorskimi novicami vabi v ponedeljek, 7. maja 2018, ob 19. uri v malo dvorano Kulturnega doma Nova Gorica na predstavitev in javno razpravo GO! 2025 - Nova Gorica 2025 Evropska prestolnica kulture.

Obe Gorici povezani v kandidaturi Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025

17.04.2018
Gorica, 17.04.2018

V Gorici sta se danes srečali novogoriška in goriška skupina za pripravo vsebine kandidature Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Podpisano pismo o nameri o sodelovanju med mesti Nova Gorica, Gorica in Zittau

20.02.2018
Danes so se v novogoriški mestni hiši srečali župani Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, Občine Gorica Rodolpho Ziberna in nemške Občine Zittau Thomas Zenker. Željo po sodelovanju in vzpostavitvi skupnih projektov, tudi v okviru priprav za vložitev kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025, so potrdili s podpisom pisma o nameri o sodelovanju med mesti Nova Gorica, Gorica in Zittau.